• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

TÜRK DUASI

“Ulu Tanrı! Her şeyi yaratan Tanrı! Yenilmez, yıkılmaz, ölmez, bitmez, yitmez, yok olmaz Tanrı! Suyu donduran, buzu eriten, buzdan su yürüten, sudan ırmak coşturan, ırmaktan göl dolduran, gölde balık gezdiren Tanrı! Kuru derelere pınar koşturan, ota ağaca can yürüten, ottan ağaçtan çiçek çıkartan, çiçeklerden oğul veren, arıya bal yaptıran Tanrı! Günümüzü aydınlatan, gecemizi yıldızlarla süsleyen Tanrı! Bize yeni bir yıl veren Tanrı! Bu yıl bize bol ver, bolluk ver! Otumuz otlağımız bol ver! Kulunlarımız kuzularımız bol ver! Yapağımız yünümüz, yağımız sütümüz, peynirimiz, kımızımız bol ver! Yağmurumuz suyumuz bol ver! Avlağımız avımız bol ver! Urısı, kızı oğulumuz bol ver! Anamızı balamızı, oğulumuzu kızımızı, gencimizi yaşlımızı, bu Kara Yer üzerinde hepimizi kara çorlardan sakla, isizlikten bizi esirge Yüce Tanrı! Yayımız yaman, okumuz şaşmaz, kılıcımız keskin kıl! Yağının başını munsuz, bileklerimizi güçsüz, yüreklerimizi umutsuz koma! Bahar geçsin yaz gelsin, yaz geçip güz gelsin, güz buduna yeğni gelsin! Kuzumuz, kulunumuz, oğulumuz çok olsun! TÜRK çoğalsın Acun üze bey olsun! Aç, çıplak kalmasın, acun düzen dirlik bulsun! Yer ve gök ülüşü için, atalarımız tini için sunduğumuz iduklarımızı una! Yüce Tanrı! TÜRK Budun ilsiz kılma, TÜRK Budun başsız kılma, TÜRK Budun töresiz kılma, Hun Budun yüzün yere vurma, TÜRK Budun tutsak kılma, hatun olacak kızlarımızı kun, bey olacak oğullarımızı kul kılma!"

Resimler

Mustafa Kemal Atatürk

 

"Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne yedi bin senelik, en aşağı bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela, korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır. Kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir."

 

Bize Yazın