BİZ

KÖKTÜRKLER BİLGİ VE TARİH ARAŞTIRMACILARI,

HİÇBİR PARTİ ,KURUM,KURULUŞA ÜYE OLMAYAN VE ONLARIN  DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETMEYEN SADECE  TÜRK BOYLARINA HİZMET ANLAŞI İÇİNDE SİYASET ÜSTÜ  VE DIŞI YAPIYA SAHİP,

 

YAZAR,GAZETECİ,ARAŞTIRMACI,TARİHÇİ,ARKEOLOG ,AKADEMİSYEN VE BİLİM ADAMLARI GRUBU OLARAK;

Herşeyden önce Türk  ve Türk Birliği yolunda olmanın insan olmak yolundan geçtiğine inanan ve Yaradandan ötürü Yaradılanı seven,İNSANI-İNSAN OLMAYI esas alan;

Türk Boyları ile Türk akraba oymakları arasında hiçbir nedenle ve özellikle de inanç ve mezhep gibi değiştirilebilen öğeler sebebiyle ayrılık ve Kardeş kavgası istemeyen,

BÜTÜN TÜRKLERİ İRİ ve DİRİ OLMAK İÇİN BİR  TÜRK BİRLİĞİ/TURAN BAYRAĞI ALTINDA GÖRMEK İSTEYEN..........

*Tanrının yarattığı İnsanların ikinci Atası olan Nuh( Anaman/ Yalavaç) Peygamberin gemisinin Tanrı Dağlarındaki Hantengri Tepesine konduğuna ve Sarıoğul/Yafetin oğlu  olan TÜRKATA/Oghuzhan/Togarmadan türeyen TÜRK adındaki insanların buradan Avrasyaya ve diğer coğrafyalara dağıldığına inanan ve bu nedenle;

 Türklerin Tanrının isteği üzerine kıyımdan kurtulan Altın soylu Noğoğlunun esas soyu olduğunu benimseyen,

* Tarihin hiçbir döneminde hiçbir topluluk,millet ve insana eziyet, hainlik yapmayıp onlara Tek Tanrı inancını öğreten,demirciliği,tarımı,Atı ehlileştirmeyi,madenleri,alfabeyi,gökyüzünü,yıldızları ve mitosları öğreten,

*İlim-bilim ve akılı kullanarak Bozkurt Atatürkün izinde,Doğası, dağı, taşı ve tüm canlılarıyla birlikte evreni kucaklayıp ortak yaşamın iyi ve kötüsü,acısı ve tatlısı, dünü ve bugünü ile oluşmuş Türk Kültürün tüm değer-yargılarını benimseyen,

* Türkün ( bugün Panrea olarak isimlendirilen yeryüzünde) 12 BİN YILLIK geçmişini-tarihini, kendi geçmişi-tarihi olarak gören,

*Kutlu ve benzersiz bir mükemmellikle dönerek konuşulan ve her şekilde anlaşılan ve de eril ile dişil ayrımı yapmayan TÜRK DİLİ ve tüm dünya yazınbiliminin atası-kökü kabul edilen KÖKTÜRK ALFABESİNİ nin tamgaları ile başlayan DÜNYA YAZI TARİHİNİN  kökünü oluşturduğuna ve bunun yeryüzüne yayılarak evrenselliştiğine  inanan,

* Türkün geleceğini bütün Türk boylarıyla birlikte hazırlamayı,programlamayı ve(milli egemenlik ile milli birlikten taviz vermeden) ortak sosyal,ekonomik ve stratejik konularda birlikte hareket etmeyi sağlayacak vede Türk Dünyasının Cephesini oluşturacak Türk Birliği olan Turan'ının gerçekleşmesini arzu eden ve bunu bir şeref bilen,

* Türk üst kimliğinin boyları olan Emmoğlumuz Kürt, Teyzeoğlumuz Çerkez ,Kabardey,Adıge,Abhaz ve Çeçenler, Dayıoğlumuz Gürcü , yakın akrabalarımız Arnavut, Boşnak ve Bulgarlar ve diğer azınlıklarla kardeşce-elele  yaşayan ve hiç bir problemi olmayan,Üstelik TÜRK OLSUN DA HANGİ BOY'DAN,OYMAK'DAN,MEZHEP VEYA İNANIŞ'DANOLURSA OLSUN FELSEFESİNİ BENİMSEMİŞ bilim adamları ve araştırmacılar olarak ;

*Türklerin islam,hiristiyan,Musevi,Şaman ile sünni,alevi,şii,şafi gibi mezheblerini kişinin Yaradan ile şahsi vicdani arasındaki bir bağ olarak gören,DİN ve VİCDAN HÜRRİYETİNİ benimseyerek her inanıştan ve mezhepten Türkü,Türkçü-Milliyetçi Kemalist ilkelerin ışığında kucaklayan,

* Global Oligarşinin Emperyalist, acımasız, azgın ve saldırgan emellerine hizmeti kabul etmeyen,Amerikancı,Arapçı,Mezhepçi asimilasyon ile  AB-Avrupacı Lümpenlik etnografyası ve kültürünü asla kabul etmeyen,

*Hiçbir Grup ve siyasi partinin, kurum ve kuruluşun temsilciliğini ve sözcülüğünü yapmadan,sadece Türk halkının boylarına hizmet eden anlayış içinde tamamen bilimsel ve evrensel perspektifle hareket ederek  AKIL-MANTIK-ŞUUR bütünlüğünde Türkçü-Milliyetçi yani Türkçü Kemalist düşünceler ışığında  TÜRKE yakışan DURUŞU göstermeyi benimseyen,

* Ben Türküm diyen,Türkü kendine düşman görmeyen,aslını inkar etmeyen, kendisini Türk hisseden, tüm Türk boyları ve insanlarla insanca yaşayıp bütünleşmeyi esas alan, herkesi insan olarak kucaklayan,

*ALTIN SOYLU-NUH'OĞLU TÜRK SİR BUDUNA YANİ TÜRKE GÖRE OLMAYAN ;Emperyalist, kolonist, sömürü düzenini benimseyen Global siyonist-oligarşik örgütlenmeleri,yabancı ülke vakıf,cemaat ve dernekleriyle ülkemiz aleyhine işbirliği yapmayı,sapkın murid ve şeyh düzenine dayalı DİN BARONLUĞUNU,Dünya Global Emperyalizmin dayatmalarını,zulüm ve çıkar temeline dayalı insanlık dışı uygulamaları reddeden,

TÜRKÇÜ-ATATÜRKÇÜ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ KÖKTÜRKLERİZ.!!!!!!

GÜCÜMÜZ; Ergenokondan çıkışı başlatan ve Anadoluda da KURTULUŞ DESTANINI yazan Asil ve Altın soylu NUH'OĞLU TÜRK MİLLETİDİR.

SİLAHIMIZ; ilimi-bilimi esas alan evrensel Türkçülüğe hizmet eden KALEMİMİZDİR.Felsefemiz ise Oğuz Töresidir.

REHBERİMİZ VE KAYNAĞIMIZ; Türkata/Oğuz kaandan Mustafa Kemale .....

TÜRKÇÜ-MİLLİYETÇİ  TÜRKÇÜ/KEMALİST TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİDİR.

İLKEMİZ; Türkçülük ve Milliyetçi Kemalist ilkeleri ve onun Türkçülük  ülküsünü toplum ve birey yaşamımızın değişmez felsefesi olarak benimsemek ve bölünmez bir bütünlük içinde uygulanmasını sağlamaktır.,

TÜRKÇÜ MİLLİYETÇİ KEMALİST İLKELER VE ONUN TARİF ETTİĞİ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ; BİR PARTİNİN VEYA KURULUŞUN DEĞİL, TÜM TÜRK YURTLARINDAKİ VE YERYÜZÜNDEKİ  TÜM TÜRK BOY VE OYMAKLARININ VAZGEÇİLMEZ ORTAK DEĞERİNİN ADIDIR.

ŞİARIMIZ:Atatürkün dediği gibi Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk Halkına TÜRK ULUSU/MİLLETİ söylemidir.

AMACIMIZ;İnsanlık ve Dünya evrensel Tarihinin GERÇEK soyağacını belgelerle Dünya Kamuoyuna açıklamak suretiyle;

*12 Bin yıllık Türk milli ve manevi değerlerini, Türk töre, ahlak ve geleneklerini, Türk dilini ve alfabesi olan ORHUN/KÖKTÜRK yazısını, Türk sanatını, tarihini, kültürünü araştırmak, yaşatıp güçlendirmek,

* Düşünce ve davranışta milli ülküye ve Türk Töresine bağlı genç nesiller yetiştirmek,gençlerimizi bilinçlendirerek,doğru kaynak ve tespitleri onlara verip her platformda,her yerde,her tartışmada ve her durumda Türklüğü , Türk tarihini ve değerlerini savunacak bilgileri sağlamak,böylece yanlış bilgilendirilmeyi önlemek,

* Türk devlet ve topluluklarının yaşadıkları coğrafyadaki yeraltı ve yerüstü kaynaklarının tespit edilmesi, Türk boyları ve topluluklarının tarihten gelen bu haklarının günümüze intikallerinin araştırılması ve analizlerinin yapılması, korunması ve Türklerin ekonomik zenginliğinin yine Türk devletleri ve toplulukları tarafından kullanılmasının sağlanması,

*Tarihimize ve geçmişimize sahip çıkarak, bizden-ondan, öteki-beriki demeden TÜRKÜ VE TÜRKLÜĞÜ tanımak-tanıtmak, sevmek-sevdirmek ve yüceltmek suretiyle TÜRKLÜĞÜ dünya gücü yapmaktır.Bunun içinde hepimize düşen görev AKIL-MANTIK-BİLİNÇ bütünlüğü içinde Bilimsel ÇALIŞMAK ama çok ÇALIŞMAKTIR..

***AVDETİLERİN YANİ KRİPTO DÖNME VE ÜMMETÇİ DEVŞİRMELERİN KRİTİK YÖNETİM MEVKİLERİNDE OLMADIĞI BİR ÜLKE DİLİYORUZ***

 NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !

BÜTÜN TÜRKLER,İRİ VE DİRİ OLMAK İÇİN BİRLEŞİN..!

KÖKTÜRKLER AKADEMİSİ