KÖKTÜRKLER AKADEMİSİ MANİFESTO ŞİARIMIZ; 

BÜTÜN TÜRKLER İRİ VE DİRİ OLMAK İÇİN BİR ORDU OLARAK BİRLEŞİN.!                           

Köktürkler ,kalbiyle-ruhuyla Türkçü-Milliyetçi Kemalist ilkeleri benimsemiş  yursever ve dünyadaki tüm Türk boylarını bir gören Bilim adamı,Tarihçi,Gazeteci,araştırmacı-yazar ve düşünürlerden oluşmaktadır. Cumhuriyetle kazanılan çağdaş değerlerden, Türkçü- Milliyetçi Kemalist  ilkelerden taviz vermeyen ,tarihi yazan nesillerin torunları olarak Türklüğümüzle ve Türkçü- Kemalist Atatürkçü Milliyetçiliğimizle ve tüm  Türk kültür değerleriyle gurur duymaktayız. Birlikte yaşarken-üretirken-dünyaya  hakka-hukuka saygılı insanlık penceresinden bakarak insanı-insan olmayı esas alan vede bu değerleri özünde benimseyen her inançtan ve mezhepten Türke  hiçbir ayrım gözetmeksizin ve ne mutlu Türküm diyenleree hem gönül kapımız hemde sitemizin sayfaları açıktır.

Hedefimiz bilim ve insanlık ışığında Dünya ve Türk Milletinin gizlenmiş,çarpıtılmış ve yok sayılmış tarihsel ve kültürel gerçekleri kamuoyuna yansıtabilmektir.

BİZ TÜRK MİLLETİNİN SÖZCÜSÜYÜZ BİR SİYASİ GÖRÜŞÜN  SÖZCÜ ASLA  DEĞİLİZ.YARATANIN  ÖNCE  İNSANI  SONRA DİNLERİ -İNANÇLARI YARATTIĞININ  BİLİNCİNDEYİZ.KİŞİ ÖNCE  İNSAN  OLMANIN  ERDEMİNİ  TAŞIMALI  DİYORUZ.İNSAN OLMAKTAN SONRA TÜRKLÜK VE TÜRK COĞRAFYASI GELMEKTEDİR.TÜRK BOYLARININ ARASINDAKİ İNANÇSAL,DİNSEL VE MEZHEPSEL FARKLILIK LARIMIZ BİZİM İÇİN BİR HİÇ TİR VE  BİR ARADA  YAŞAMAYA VE DE TÜM TÜRK BOYLARI İLE KIZIL ELMA OLAN "TURAN'I KURUP YAŞATMAYA ENGEL DEĞİLDİR.

Anasını,babasını,kardeşini,milletini,soyunu,sopunu,yurdunu,bayrağını seven ve Türk töresine uygun insani düşüncelere sahip Türk İnsanlarıyız.

NUH'UN OĞLU  TÜRKLER OLDUĞUMUZ BİLİNCİYLE Türk  mutlu ve kutlu olan ve bunun için Yaradana Yakarış eden kişileriz.Bizim için değiştirilebilir olan inançsal ve hatta mezhepsel öğelerin hiçbir önemi yoktur.Her inanç ve mezhepten Türk bizim kanımız ve canımızdır.Asıl olan öğe bizim için değiştirilemeyen Nuh'oğlu Türk olan soy birliğimizdir.

Genç Türklerin araştırma ve geliştirme yazı ve tespitlerine severek yardımcı olacağımızı bildirir ,gençlerimizin bugün dünyaya kan ve gözyaşı ile emperyalizmi getirmiş olan * global emperyalist oligarşinin* maddi,manevi ve kültür emperyalizmine karşı durmasını istiyoruz.

BİZ,

Bizim değerlerimiz olmayan ve bize modernlik adı altında yabancı işbirlikçileri tarafından empoze edilen,kişiliksiz-renksiz  emperyalist LÜMPEN KÜLTÜRÜN gayrimilli olan  mankenlik, şarkı, dans, film, yaşam tarzı, dil, lAUBALİLİK, anaya babaya karşı olmak, bencillik, sosyal olamama , asilik, ailesine ve toplumunun değerlerini aşağılama,milletini sevmeme,batıya kapağı atmak, yolunu bulmak, menfaati için herşeyini satmak, devletini ve milletini sevmemek,uyuşturucu bağımlılığı, saçma sapan giyim tarzı,erkeklerin dansöz ve köçek gibi oynaması, pek matah birşeymiş gibi latin ülkelerinin danslarını bilmemenin ayıp olması ,lümpen bar kültürü, lay lay lomculuk,televolecilik,namert ve kalleş avrupalıların emperyalist birliği olan AB-birliğini sevdirme ve onun tek umut olduğu savsatasına inandırma girişimleri ile MEZHEBİ-ARAPÇI FAŞİZMİN ve Rabıtacı ARAP EMPERYALİZMİNİN  din adı altındaki dayatmaları olan yaşam tarzı,arap dilinin mukaddes sayılması,Arap gibi yaşamının farz olduğu,eşcinselliğin ve sapkınlık ile pedofilinin fıtrat saylıdığı her türlü ilkel ve Türk dışı  kişiliksizleştirme hareketlerinin karşısındayız. Bütün bunlar en büyük tehlikeler olarak insan zihnini ve kişiliğini çökertmektedir.Türkçü ve Milliyetçi olmayan ,Vatanını ve Milletini sevmeyen,üretmeyi ve düşünmeyi önermeyen ,sadece tüketici ,ABD vci,AB ci ve Arapçı asalak lümpen insanların bulunduğu toplumlar önce şeref ve haysiyetlerini ,sonra egemenliklerini ve sonra da  ülkelerin ve devletlerini yitirirler.

Gençlerimizden,  İlimi-Bilimi Esas Alan Türkçü-Milliyetçi Kemalist İlkelerin ışığında ,Türk Milliyetçisinin Dik  Duruşunu Bekliyoruz .Gençlerimize Güveniyoruz.

Atalarımızın yaptığı gibi maddiyat ile maneviyatı dengeleyerek bilim ile gönülü bütünleştireceğiz. Avut-Uyut-Dondur politikalarını uygulayıp bizi ruhsuz-beyinsiz hale getirmek isteyen maddi avrupacı ile Arapçı mezhepci emperyalist zihniyeti deşifre edeceğiz.Batının büyük korkusu güçlü ve köklü Türk geleneğidir.Türk Boylarının birlikteliğidir.Çünkü; Türkler ,dünya görüşleri, hakka-hukuka dayalı Oğuz töresine bağlı  tutum ve davranışlari , Atalarına,Aksakallara,kadınlarımıza,Doğaya,hayvanlara,sulara ve tüm yaratılmış değerlere sevgi ve saygıları ile küreselleşmenin insancasını asırlar önce kurduğu dünya imparatorlukları ile gerçekleştirmiştir.

BİZE  DÜŞEN  GÖREV; Akıl-Mantık-Şuur bütünlüğü  içinde,NUH'oğlu TÜRKler olduğumuzu unutmayarak Türkçü -Milliyetçi Kemalist İlkelerin izinde  dünyadaki tüm Türk boyları ile ilişkide olup çok çalışıp araştırarak ,birbirimizi  sevip  sayarak ,hakka hukuka saygı göstererek Türkü  Dünya Gücü  Yapmaktır. SAYGILARIMIZLA...

 

 KÖKTÜRKLERİN

 TÜRKÇÜ MİLLİYETÇİ KEMALİST MANİFESTOSU