1915 DE ERMENİLERİ ÖLDÜRÜP GASP EDEN BİR KISIM KÜRTÇÜ ÇETELERDİR!

LÜTFEN DİKKAT! KÜRTÇÜ KATİL PKK MİLLİYETÇİLİĞİ ERMENİ EVLERİ,TARLASI,TOPRAĞI,KIZI KARISI VE KANI ÜZERİNDE OTURMAKTADIR!

Bugüne kadar hiç söylenmemiş bir şeye dikkat çekmek istiyoruz..!!

Sözde 1915 Tehcir olayında Ermenilerin ev bark, yurt, çocuk ve karılarını kaybetmesi planlı bir soykırım olmayıp bir savaş faciasıdır. Bu facianın belgeli kanıtları hem Alman arşivlerinde, hem de Minorsky'nin anılarını anlatan yazılarda bulunmaktadır. Buna göre hiç kimsenin dillendirmediği bir gerçeğe dikkatinizi çekmek isteriz!

Tehcir halindeki Ermenilerin terk ettikleri ev ve barkları, tarla ve tapanlarını, hayvanlarını Kürt ler gasp etmiştir. Ve bugün de o gasp ettikleri araziler ve topraklar üzerinde oturmaktadırlar. Ayrıca Minorski'nin anlattığı üzere göç eden Ermeni kafilelerine saldırıp onların altın, para ve eşyalarını alan, karılarını ve kızlarını ellerinden koparıp kendilerine karı ve kız yapıp karşı koyan Ermeni erkeklerini öldürerek fırat ve dicleye atan Bazı malum Kürt Aşiret Çeteleridir. Bu konunun tek sorumlusu bugün PKK Katil Terör örgütünü de destekleyen malum bazı aşiretlerin Kürt Çeteleridirler.

Hiç bir Türk o günlerde Batıdan  yani Akdenizden veya Karadenizden Doğu ve Güneydoğuya gidip ne Ermenilerin evine oturmuş ne malını mülkünü almış ne de karı ve kızlarını bu bazı aşiret Kürt çeteleri gibi kendilerine  karı yapmıştır.

Osmanlı devleti tüm yönetimleri ve kadroları ve tebaları ile tam bir Türk devleti değildi.

Çok uluslu bir imparatorluktu.

Bu imparatorluğun şayanı tebası Ermenilerdi.

BU İMPARATORLUĞUN DİNİ GÖREVLİLERİ, İMAMLARI ŞEYHLERİ VE ŞIHLARI İSE SÜNNİ VE ŞAFİ KÜRTLERDİ.

AYNI İMPARATORLUĞUN içinde yaşayan Türk dışı bu iki kavimden olan ve dini kurumların başında olan ve “Has Müslümanlar “olarak Divan’a kabul edilip Padişahların Hilat ve Beratına sahip olan Kürtler,Anadolunun Zengin,Zenaatkar ve Devlet kadrolarına girmiş ama azınlık durumunda olan  Ermenilere zulüm ve eziyet etmişler. Her şeylerini gasp etmişler.Bununla da kalmayıp hunharca bunları katletmişlerdir!

Ancak masum bir Millet olan ve Emperyalist işgalcilerden nasıl kurtulacağını düşünüp uygulamaya koyan Türkler bu topraklarda kurtuluş savaşı verip devlet kurduklarında kabak Türklerin başına patlemiştır.

Tek suçlu olan ve Ermenilerin ev,tarla,karı ve kızlarını gaspedip erkeklerini öldüren Kürtler ise sırıtarak olayı seyretmektedirler.

Kendilerini 90 yıldır konuya bilerek “ Fransız davranıp”suçlarını kamufle edip sus pus kalıp hem de sırıtıp mazlum rolü oynamaktadırlar.

Bazı Kürt Aşiretleri  derhal hem gasp ettikleri ev ve toprakların hem de öldürdükleri ve kendilerine karı yaptıkları kızların hesabı vermelidirler.

BDP nin ve PKK nın eşbaşkanı olan Ahmet Türk'ün Kasrı Kanco arazıleri ve sonsuz toprakları gibi.Çünkü Ahmet Türk'ün dedeleri bu toprakları ermenilerden gaspetmişlerdir.

Van’da,Diyarbakırda,Mardinde ve he hele Keldanilerin Anavatanı olan Hakkarı,Şemdinli,Yüksekovada tüm bugün de devlete ve Türkiye Cumhuriyetine karşı hergün eylem yapan katil ve naylon  Kürt Aşiretleri yargılanmalı ve Ermeni ile Keldanilerin Haklarını geri verip geldikleri Kuzey Iraktaki Akrabalarının yanlarına dönmelidirler!

Konu bazı Kürt Aşiretlerinin Çetelerinin suçudur!

Onlar Ermenilerin,süryanilerin ve keldanilerin hesabını vermelidirler!

Alıntı:www.tuerkeibericht.de